Внимание: изпълнението на JavaScript е деактивирано във вашия браузър или за този уеб сайт. Възможно е да не можете да отговорите на всички въпроси в тази анкета. Потвърдете параметрите на браузъра си.
Анкети - Асоциация "Съвременни читалища"
Следните въпросници са налични:
Моля свържете се с д-р Георги Петров ( admin@survey.association.bg ) за допълнително съдействие.