Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Въздействие на кризата върху дейността на гражданските организации

Уважаеми колеги,

В моменти на криза активната комуникацията, добрата координация и възможността за взаимопомощ между съмишленици са по-важни от всякога, за да преодолеем заедно предизвикателствата!

Форум гражданско участие работи в партньорство с най-големите мрежи от граждански организации в страната по инициатива за подкрепа на гражданските организации и запазване на гражданското пространство в България, подкрепена от фонд CIVITATES. Като част от дейностите за подготовка на кампанията в новосъздалата се кризисна обстановка, се обръщаме към вас - членовете на мрежата, с молба да попълните този кратък въпросник, свързан с дейностите ви, насочени към справяне с кризата, и предизвикателствата пред организацията ви в момента. 

Молим да отделите време за участие в анкетата, за да намерим най-адекватната форма на взаимопомощ и подкрепа.

Име на организацията

Населено място

Сфера на дейност

Има ли какво вашата организация да предостави като подкрепа за справяне със сегашната ситуация и към кого би била насочена тази подкрепа (конкретна социална група, местна общност, общество, община, медии, медицински персонал/друг тип специалисти, друго)? 

Планирате/ изпълнявате ли някакви инициативи, свързани конкретно със ситуацията на избухнала пандемия?

От какъв тип подкрепа има нужда вашата организация в момента и от кого очаквате помощ и съдействие? 

Очаквате ли гражданските ви права и/или дейностите на вашата организация да бъдат ограничени след прекратяване на извънредното положение?

Какви са трудностите/най-големите предизвикателства, които срещате понастоящем в резултат от извънредното положение?

Какви ефекти върху дейността ви очаквате да има кризата в краткосрочен и дългосрочен план?

Имате ли визия/ план за действие в контекста на развиващата се ситуация?

По какъв начин мрежата ФГУ би могла да ви бъде от полза сега и в по-дългосрочен план?

"Повече мнения, по-добри решения"